Sprawnie działające linki są kluczowe dla optymalnej pracy systemów hamowania i zmiany biegów. Można je smarować na różne sposoby, od ich demontażu po wstrzykiwanie smaru na końcówki pancerzy. Częstotliwość konserwacji zależy od warunków jazdy. Sprawdzaj i smaruj linki, jeśli to konieczne, co 4-6 przejazdów. Do szybkiej konserwacji wstrzyknij YB50 Multilube na końcówki pancerzy.

Uwaga: Gdy konieczne jest gruntowne czyszczenie i smarowanie linek, zleć to wykwalifikowanemu mechanikowi. Jeśli nie masz doświadczenia, łatwo spędzisz kilka godzin na ponownym ustawianiu.